Curs Agent Garda de Corp

Curs Agent Garda de Corp Bucuresti – Cursuri de initiere si perfectionare

DESPRE Curs Agent Garda de Corp

Agentul garda de corp îsi desfasuara activitatea în echipa cu soferul autovehiculului de transport al persoanei protejate, si cu echipajul de însotire. Munca unui agent de gardă de corp este una discretă, de însoțire a beneficiarului, de planificare atentă a deplasărilor, contactelor, inspectare a locațiilor, și a vehiculelor. Misiunea sa este de a extrage în condiții de siguranță beneficiarul în cazul apariției unui pericol. De aceea, psihică, fizică si tactică, cat si folosirea armamentului din dotare, asistență medicală de urgență sunt cele care fac diferența pentru apararea integritati fizice si a vietii beneficiarului.

Examenul de absolvire Curs Agent Garda de Corp (evaluare finala), conform cu: Hotarirea Guvernului nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernuluinr. 129/2000 ,privind formarea profesionala a adultilor. Hotarirea Guvernului nr.1829 din 28 octombrie 2004 ,pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.129/2000,privind formarea profesionala a adultilor aprobate prin Hotarirea Guvernului nr.522/2003. Se va sustine in prezenta unei comisii formate din reprezentanti: A.N.C., Directia Generala a Politiei Municipiului Bucuresti Serviciul Ordine Publica si reprezentanti ai C.P.P.Alexanders

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE Curs Agent Garda de Corp > buletin de identitate (original și copie); > certificat de naștere (original și copie); > certificat de căsătorie, dacă este cazul și doar pentru cei care si-au schimbat numele (original și copie); > diploma de studii, sau foaie matricolă (original și copie); > adeverintă medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie; > dosar cu șină;

COMPETENȚE CHEIE Curs Agent Garda de Corp: > Comunicare în limba oficiala > Comunicare în limbi straine > Competente de baza în matematica, stiinta si tehnologie > Competente informatice > Competenta de a învata > Competente sociale si civice > Competente antreprenoriale > Competenta de exprimare culturala COMPETENȚE GENERALE: > Aplicarea normelor de sanatate si securitate în munca > Aplicarea normelor de protectia mediului > Mentinerea unor relatii de munca eficace COMPETENȚE SPECIFICE: > Realizarea informarii privind persoana protejata > Primirea/predarea serviciului de protectie > Monitorizarea mediului de munca si de viata al persoanei protejate > Prevenirea incidentelor de securitate pentru persoana protejata > Protejarea persoanei fizice în caz de urgenta

PRET CURS: 1795 LEI

DURATA CURS: 6 saptamani

Condiții de înscriere: Absolventi de invatamant obligatoriu

INFO CONTACT Curs Agent Garda de Corp >

Adresa: Sos. Morarilor, nr. 2B, Bucuresti, Romania >Email: contact@cursuridecalificare.com

Fix: 0212550151, Vodafone: 0722359465, TELEKOM: 0768109560, 0768102944, 0768102933 Orange: 0741039165

INSCRIE-TE ACUM LA CURSUL DE AGENT GARDA DE CORP