Curs Fierar Betonist, Montator Prefabricate

Curs Fierar Betonist, Montator Prefabricate – Curs de calificare

DESPRE Curs Fierar Betonist, Montator Prefabricate

Activitatea fierarului-betonist se desfașoară în echipă, sub îndrumarea și supravegherea unui șef de echipă. Acesta lucrează în ateliere sau spații special amenajate pentru pregatirea și fasonarea oțelului beton sau pe șantiere de construcții, la locul de punere în operă a materialelor. Lucrările se execută în baza unor regulamente stricte, respectându-se toate normele de protecție a muncii. Atunci când lucrarea efectuată este de așa natură, fierarul betonist colaborează cu alte categorii de muncitori precum: sudori, dulgheri, betoniști. Fierarul betonist are obligația de a urma cu strictețe cerințele stipulate în proiectul de execuție a lucrării. Acesta manipulează materialele necesare pentru activitățile curente de muncă și le transportă, în majoritatea cazurilor pe distanțe mici, prin purtare directă de la locurile în care sunt aduse, cu mijloace de transport și de ridicare a sarcinilor. Fierarii betoniști care fixează materialele în dispozitivele de prindere ale utilajelor pentru transport la înălțime sau pe orizontală sunt instruiți și autorizați ca legători de sarcină. Practica este asigurată în santierele cu care Centrul nostru are contracte de colaborare.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE Curs Fierar Betonist, Montator Prefabricate > buletin de identitate (original și copie); > certificat de naștere (original și copie); > certificat de căsătorie, dacă este cazul și doar pentru cei care si-au schimbat numele (original și copie); > diploma de studii, sau foaie matricolă (original și copie); > adeverintă medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie; > dosar cu șină;

COMPETENTE DOBANDITE Curs Fierar Betonist, Montator Prefabricate > Desfăşurarea activităţii în echipă > Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţii > Comunicare interactivă la locul de muncă > Efectuarea unor calcule matematice simple > Aplicarea NTSM şi PSI > Întocmirea necesarului de materiale utilizate în montajul pereţilor şi tavanelor din ghips carton > Compactarea stratului de mixturi asfaltice > Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi control a calităţii > Stabilirea procedeului de placare > Pregătirea operaţiei de montare > Efectuarea lucrărilor de placare la pereţi > Efectuarea lucrărilor de placare la tavane > Finisarea rosturilor

PRET CURS: 895 LEI

DURATA CURS: 4,5 Luni

Condiții de înscriere: Absolventi de invatamant obligatoriu

INFO CONTACT Curs Fierar Betonist, Montator Prefabricate 

Adresa: Sos. Morarilor, nr. 2B, Bucuresti, Romania,  Email: contact@cursuridecalificare.com

Fix: 0212550151, Vodafone: 0722359465, TELEKOM: 0768109560, 0768102944, 0768102933 Orange: 0741039165 

INSCRIE-TE ACUM LA CURSUL DE MONTATOR PREFABRICATE