Curs Frezor, Rabotor, Mortezor

Curs Frezor, Rabotor, Mortezor – Cursuri de calificare

DESPRE Curs Frezor, Rabotor, Mortezor Din standard reiese cã un frezor trebuie sã posede cunostinte privind masinile si utilajele destinate acestor prelucrãri, factorii determinanti în buna realizare a acestor operatii, modul de corectie / interventie, sistemele de control aferente cât si practica de realizare în diverse sisteme de planificare si organizare.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE Curs Frezor, Rabotor, Mortezor > buletin de identitate (original și copie); > certificat de naștere (original și copie); > certificat de căsătorie, dacă este cazul și doar pentru cei care si-au schimbat numele (original și copie); > diploma de studii, sau foaie matricolă (original și copie); > adeverintă medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie; > dosar cu șină;

COMPETENTE DOBANDITE Curs Frezor, Rabotor, Mortezor > Comunicarea interactivă la locul de muncă > Desfăşurarea muncii în echipă > Planificarea activităţii proprii > Aplicarea NPM şi PSI > Aprovizionarea locului de muncă cu materiale şi semifabricate > Asigurarea şi pregătirea SDV-urilor > Întocmirea documentelor specifice > Execută lucrări de frezare prin copiere > Execută piese prin frezare normală > Întreţinerea maşinilor unelte de frezat > Pregătirea frezei > Pregătirea lichidului de răcire-ungere > Prelucrarea filetelor prin frezare > Recuperarea materialelor rezultate din prelucrare > Stabilirea metodei de frezare

PRET CURS: 895 LEI

DURATA CURS: 4,5 Luni

Condiții de înscriere: Absolventi de invatamant obligatoriu

INFO CONTACT Curs Frezor, Rabotor, Mortezor >

Adresa: Sos. Morarilor, nr. 2B, Bucuresti, Romania >Email: contact@cursuridecalificare.com

Fix: 0212550151, Vodafone: 0722359465, TELEKOM: 0768109560, 0768102944, 0768102933 Orange: 0741039165 

INSCRIE-TE ACUM LA CURSUL DE FREZOR, RABOTOR, MORTEZOR