Curs Mecanic Auto

Curs Mecanic Auto Bucuresti – Cursuri de calificare

DESPRE Curs Mecanic Auto Ocupatia se aplicã lucrãtorilor ce executã operatii de întretinere si reparatie la autovehicule rutiere. În acest domeniu aria de competente trebuie sã fie vastã, pe lângã operatiile efective de reparatie si întretinere auto, lucrãtorii trebuind sã ofere o solutie optimã din punct de vedere tehnic, calitativ si economic. De asemenea, trebuie sã dea dovadã de operativitate, sã aibã o bunã colaborare cu clientii si sã ofere sfaturi competente în domeniul mentenantei autovehiculului. Practica este asigurată în service-uri cu care Centrul nostru are contracte de colaborare.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE Curs Mecanic Auto > buletin de identitate (original și copie); > certificat de naștere (original și copie); > certificat de căsătorie, dacă este cazul și doar pentru cei care si-au schimbat numele (original și copie); > diploma de studii, sau foaie matricolă (original și copie); > adeverintă medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie; > dosar cu șină;

COMPETENTE DOBANDITE Curs Mecanic Auto > Completarea şi transmiterea documentelor specifice > Aplicarea normelor de protecţie a muncii şi prevenire şi stingere a incendiilor > Asigurarea cu piese de schimb şi materiale a locului de muncă > Planificarea activităţii proprii > Diagnosticarea disfuncţionalităţilor > Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la mecanismele motorului > Etanşarea sistemelor: ungere, răcire, alimentare cu combustibil > Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la punţi şi suspensii > Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemul de transmisie > Oferirea de consultanţă de specialitate > Utilizarea aparatelor şi echipamentelor de măsurare şi testare > Utilizarea sculelor, dispozitivelor şi materialelor

PRET CURS: 895 LEI

DURATA CURS: 4,5 Luni

Condiții de înscriere: Absolventi de invatamant obligatoriu

INFO CONTACT Curs Mecanic Auto 

Adresa: Sos. Morarilor, nr. 2B, Bucuresti, Romania >Email: contact@cursuridecalificare.com

Fix: 0212550151, Vodafone: 0722359465, TELEKOM: 0768109560, 0768102944, 0768102933 Orange: 0741039165 

INSCRIE-TE ACUM LA CURSUL DE MECANIC AUTO