Curs Zidar, Pietrar, Tencuitor

Curs Zidar, Pietrar, Tencuitor – Cursuri de calificare

DESPRE Curs Zidar, Pietrar, Tencuitor Zidarul, pietrar, tencuitor execută elemente de construcţii (pereţi portanţi, ne portanţi, de compartimentare, stâlpi, arce, bolţi, cupole, canale, cămine, etc.) din zidării de complexităţi diferite folosind pietre naturale sau artificiale confecţionate din materiale arse (cărămizi, blocuri ceramice etc.) sau nearse (formate din amestecul unuia sau a mai multor materiale de bază cu un liant) sub formă de monolit sau de blocuri, prin aşezarea lor în rânduri orizontale şi îmbinarea lor după anumite reguli, folosind un liant (mortar) pentru legarea acestora, verifică şi corectează defectele de execuţie. Zidarul, pietrar, tencuitor aprovizionează locul de muncă cu materiale, scule, unelte, dispozitive şi utilaje necesare, pregăteşte sculele, dispozitivele şi utilajele pentru lucru, prepară mortarele pentru zidării şi tencuieli.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE Curs Zidar, Pietrar, Tencuitor > buletin de identitate (original și copie); > certificat de naștere (original și copie); > certificat de căsătorie, dacă este cazul și doar pentru cei care si-au schimbat numele (original și copie); > diploma de studii, sau foaie matricolă (original și copie); > adeverintă medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie; > dosar cu șină;

COMPETENTE DOBANDITE Curs Zidar, Pietrar, Tencuitor > Comunicarea la locul de muncă > Lucrul în echipă > Efectuarea unor calcule matematice simple > Dezvoltarea profesională proprie > Planificarea activităţii zilnice > Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţie a mediului şi de PSI > Organizarea locului de muncă > Întreţinerea stării de funcţionare a echipamentelor de lucru > Asigurarea calităţii lucrărilor executate > Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei > Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli > Executarea zidăriilor simple > Executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale > Executarea zidăriilor din piatră naturală > Executarea zidăriilor de complexitate medie > Executarea zidăriilor de mare complexitate > Executarea tencuielilor simple > Executarea tencuielilor decorative > Executarea tencuielilor de mare complexitate > Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit

PRET CURS: 895 LEI

DURATA CURS: 4,5 Luni

Condiții de înscriere: Absolventi de invatamant obligatoriu

INFO CONTACT Curs Zidar, Pietrar, Tencuitor >

Adresa: Sos. Morarilor, nr. 2B, Bucuresti, Romania >Email: contact@cursuridecalificare.com

Fix: 0212550151, Vodafone: 0722359465, TELEKOM: 0768109560, 0768102944, 0768102933 Orange: 0741039165  

INSCRIE-TE ACUM LA CURSUL DE ZIDAR, PIETRAT, TENCUITOR