Curs Agent Securitate (Paza)

Curs Agent Securitate (Paza) Bucuresti – Curs de calificare

DESPRE Curs Agent Securitate (Paza): Ocupatia se referă la identificarea tuturor activitătilor de prevenire a oricăror fapte si evenimente care ar putea pune în pericol siguranţa obiectivului, de menţinere a ordinii în cadrul acestuia si de interventie operativă în caz de necesitate.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE Curs Agent Securitate (Paza) > buletin de identitate (original și copie); > certificat de naștere (original și copie); > certificat de căsătorie, dacă este cazul și doar pentru cei care si-au schimbat numele (original și copie); > diploma de studii, sau foaie matricolă (original și copie); > adeverintă medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie; > dosar cu șină;

COMPETENTE DOBANDITE Curs Agent Securitate (Paza) > Completarea documentelor operative; > Raportarea evenimentelor; > Comunicarea la locul de muncă; > Pregătirea continuă; > Întreţinerea echipamentelor, mijloacelor şi a aparaturii din dotare; > Utilizarea echipamentelor, mijloacelor şi a aparaturii din dotare; > Autorizarea accesului în obiectiv; > Desfăşurarea activităţii în echipă; > Intervenţia pentru eliminarea evenimentelor; > Menţinerea ordinii în obiectiv; > Primirea / predarea serviciului; > Supravegherea obiectivului în exterior;

PRET CURS: 450 LEI

DURATA CURS: 2.5 Luni

Condiții de înscriere: de regulă, învăţământ obligatoriu şi formare profesională, dar pot fi admise şi persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu şi nu au posibilitatea continuării studiilor învăţământului obligatoriu în sistem formal, învăţământ de zi, seral, cu frecvenţă redusă.

INFO CONTACT Curs Agent Securitate (Paza) 

Adresa: Sos. Morarilor, nr. 2B, Bucuresti, Romania 

Fix: 0212550151, Vodafone: 0722359465, TELEKOM: 0768109560, 0768102944, 0768102933 Orange: 0741039165

Email: contact@cursuridecalificare.com

INSCRIE-TE ACUM LA CURSUL DE AGENT PAZA