Curs Dulgher, Tamplar, Parchetar

Curs Dulgher, Tamplar, Parchetar Bucuresti – Curs de calificare

DESPRE Curs Dulgher, Tamplar, Parchetar

Dulgherul transformă materialul lemnos brut manual sau cu mijloace mecanizate în produse semifabricate necesare realizării elementelor de construcţii cum ar fi: popi, moaze, căpriori, arbaletrieri, şipci, solzi, astereală etc. În situaţiile în care materialul lemnos este prelucrat mecanizat, dulgherul fixează parametrii de lucru ai maşinilor de prelucrat, verifică funcţionalitatea acestora şi supraveghează funcţionarea maşinilor pentru asigurarea cerinţelor de calitate privind lucrarea de executat. Dulgherul realizează structuri de rezistenţă din lemn, execută elemente necesare structurii, execută îmbinări conform planurilor de execuţie, asamblează structurile de rezistenţă şi, în funcţie de situaţiile concrete, demontează structurile provizorii din lemn după finalizarea structurii de rezistenţă pentru care au fost prevăzute. Dulgherul- tâmplar- parchetar este muncitorul din construcţii-montaj a cărui activitate se compune din: executarea schelelor necesare lucrului la înălţime pentru lucrările de zidărie şi finisaje la interior şi exterior, executarea cofrajelor pentru diferitele elemente de rezistenţă ale construcţiilor (fundaţii, stâlpi, grinzi, planşee, scări, pereţi) din beton armat monolit, montarea elementelor prefabricate care alcătuiesc structura de rezistenţă a clădirilor etajate, montarea pardoselilor din lemn (duşumele din scândură, parchet de diferite esenţe fag, stejar, foi de parchet laminat), executarea acoperişului tip şarpantă, încadrarea şi ajustarea tâmplăriei. Partea teoretica se desfasoara la Liceul Mihai Eminescu iar partea practica in unitati de profil.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE Curs Dulgher > buletin de identitate (original și copie); > certificat de naștere (original și copie); > certificat de căsătorie, dacă este cazul și doar pentru cei care si-au schimbat numele (original și copie); > diploma de studii, sau foaie matricolă (original și copie); > adeverintă medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie; > dosar cu șină;

COMPETENTE DOBANDITE Curs Dulgher > Pregătirea locului de muncă > Întreţinerea stării de funcţionare a echipamentelor de lucru > Executarea lucrărilor pregătitoare > Prelucrarea manuală a materialului lemnos > Prelucrarea mecanizată materialului lemons > Realizarea imbinărilor dulghereşti > Realizarea structurilor de rezistenţă din lemn > Realizarea lucrărilor de cofrare/decofrare > Executarea lucrărilor de construcţii din panouri lemnoase > Executarea acoperişului din lemn

PRET CURS: 895 LEI

DURATA CURS: 4,5 Luni

Condiții de înscriere: cel puţin învăţământ obligatoriu (8 clase inainte de 2004 si 10 clase dupa 2004).

INFO CONTACT Curs Dulgher 

Adresa: Sos. Morarilor, nr. 2B, Bucuresti, Romania 

Fix: 0212550151, Vodafone: 0722359465, TELEKOM: 0768109560, 0768102944, 0768102933 Orange: 0741039165

Email: contact@cursuridecalificare.com

INSCRIE-TE ACUM LA CURSUL DE DULGHERI