Curs fierar-betonisti

Curs fierar-betonisti – Cursuri de calificare

DESPRE CURS Ocupaţia se practică în sectorul construcţiilor, civile, industriale, edilitare, de căi ferate, drumuri şi poduri etc. Activităţile se desfăşoară numai în echipă, sub coordonarea directă a şefului de echipă, de punct de lucru sau a şefului de şantier, în baze de producţie, ateliere sau spaţii special amenajate pentru pregătirea şi fasonarea oţelului beton sau pe şantiere de construcţii, la locul de punere în operă a materialelor. Atitudinile principale cerute la locul de muncă sunt: disciplina, seriozitatea, preocuparea profesională, responsabilitatea şi atenţia.Practica este asigurată în unitati cu care Centrul nostru are contracte de colaborare.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE > buletin de identitate (original și copie); > certificat de naștere (original și copie); > certificat de căsătorie, dacă este cazul și doar pentru cei care si-au schimbat numele (original și copie); > diploma de studii, sau foaie matricolă (original și copie); > adeverintă medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie; > dosar cu șină;

COMPETENTE DOBANDITE > Completarea şi transmiterea documentelor specifice > Organizarea locului de muncă > Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă > Aplicarea normelor de protecţie a mediului > Asigurarea calităţii lucrărilor executate Întreţinerea echipamentelor de lucru > Pregătirea materialelor pentru lucrările de armare > Fasonarea oţelului beton > Montarea armăturilor > Transportul şi manipularea materialelor pentru lucrările de armare

PRET CURS: 695 LEI doar 555 LEI

INFO CONTACT > Adresa: Sos. Morarilor, nr. 2B, Bucuresti, Romania > Fix: 0212550151 > Vodafone: 0722528124, 0722359465 > TELEKOM: 0768109560, 0768102944, 0768102933 > Orange: 0741039165 > Email: contact@cursuridecalificare.com

INSCRIE-TE ACUM LA CURSUL DE FIERAR BETONIST