Curs Lucrator Comercial

Curs Lucrator Comercial Bucuresti – Cursuri de calificare

DESPRE CURS Curs Lucrator Comercial Lucrătorul comercial se ocupă în principal cu prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării, organizarea cadrului general de deschidere şi închidere a activității magazinului, efectuarea vânzării, încasarea contravalorii mărfii şi întocmirea documentelor specifice activității de vânzare, menținerea si verificarea stocurilor, precum si raportarea activității de vânzare. Lucrătorul comercial oferă clienţilor marfa solicitată şi realizează formele de vânzare.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE Curs Lucrator Comercial > buletin de identitate (original și copie); > certificat de naștere (original și copie); > certificat de căsătorie, dacă este cazul și doar pentru cei care si-au schimbat numele (original și copie); > diploma de studii, sau foaie matricolă (original și copie); > adeverintă medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie; > dosar cu șină;

COMPETENTE DOBANDITE Curs Lucrator Comercial > Întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare > Raportarea activităţii de vânzare > Aplicarea procedurilor de calitate > Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării > Promovarea imaginii standului > Menţinerea stocurilor de rezervă > Verificarea stocurilor cu vânzările > Comunicarea cu clienţii > Crearea mediului ambiental necesar vânzării > Efectuarea vânzării > Incasarea contravalorii marfii

PRET CURS: 445 LEI DURATA CURS: 2.5 Luni Condiții de înscriere: de regulă, învăţământ obligatoriu şi formare profesională, dar pot fi admise şi persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu şi nu au posibilitatea continuării studiilor învăţământului obligatoriu în sistem formal, învăţământ de zi, seral, cu frecvenţă redusă.

INFO CONTACT Curs Lucrator Comercial > Adresa: Sos. Morarilor, nr. 2B, Bucuresti, Romania > Fix: 0212550151 > Vodafone: 0722528124, 0722359465 > TELEKOM: 0768109560, 0768102944, 0768102933 > Orange: 0741039165 > Email: contact@cursuridecalificare.com

INSCRIE-TE ACUM LA CURSUL DE LUCRATOR COMERCIAL