Cursuri de barmani

Cursuri de barmani Bucuresti – Curs de initiere si perfectionare

DESPRE Cursuri de barmani: Barmanul se ocupã de aprovizionarea cu bãuturi de diferite sortimente, cu prepararea si servirea lor într-un local de alimentatie publicã (restaurant, bodegã, bar, bufet). Face propuneri de aprovizionare a barului cu sortimente de bãuturi variate si în cantitãti suficiente fatã de cerintele consumului, gestioneazã bãuturile, utilajul si inventarul de servire. Preparã si serveste bãuturile. Prepararea bãuturilor, cere din partea barmanului atentie pentru respectarea amestecurilor si a exactitãtii cantitãtilor prevãzute sau solicitate. În activitatea sa, barmanul foloseste diverse materiale: carnetel, creion, monedã divizionarã, liste de bãuturi, borderou de plãti si bonuri de marcaj. Pentru serviciul propriu-zis sunt necesare: frapiere, pahare, sticle, sifoane, platouri, clesti, servete, etc.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE Cursuri de barmani > buletin de identitate (original și copie); > certificat de naștere (original și copie); > certificat de căsătorie, dacă este cazul și doar pentru cei care si-au schimbat numele (original și copie); > diploma de studii, sau foaie matricolă (original și copie); > adeverintă medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie; > dosar cu șină;

COMPETENTE DOBANDITE Cursuri de barmani > Mentinerea unui loc de munca sigur si curat > Organizarea locului de munca in vederea inceperii activitatii > Curatarea si depozitarea obiectelor de inventor > Gestionarea stocurilor de bauturi si materiale necesare > Incasarea contravalorii serviciilor oferite > Pregatirea bauturilor de bar > Pregatirea tonomatelor de servire > Preluarea comenzilor clientilor > Servirea clientilor la bar

PRET CURS: 855 LEI

DURATA CURS: 6 saptamani 

Condiții de înscriere: Absolventi de 8 clase

INFO CONTACT Cursuri de barmani 

Adresa: Sos. Morarilor, nr. 2B, Bucuresti, Romania >Email: contact@cursuridecalificare.com

Fix: 0212550151, Vodafone: 0722359465, TELEKOM: 0768109560, 0768102944, 0768102933 Orange: 0741039165 

INSCRIE-TE ACUM LA CURSUL DE BARMAN